Đây là ngày thứ 21 trong series: 365 ngày để thành công trên Blog của mình chào năm 2018. Mỗi ngày mình sẽ đưa ra một thông điệp truyền cảm hứng để mình và bạn có thể áp dụng vào cuộc sống hàng ngày để có một cuộc sống tốt đẹp, ý nghĩa hơn. Để bắt đầu mọi người hãy đọc từ ngày thứ 1. Mỗi ngày hãy chỉ đọc một bài và áp dụng ngay trong hôm đó để ghi nhớ nhé!

Tiềm thức không có khả năng đánh giá đạo đức. Nếu bạn nói đi nói lại một thứ với bản thân mình, cuối cùng tiềm thức của bạn sẽ chấp nhận lời nói dối đó như một sự thật hiển nhiên. Những người có cuộc sống và sự nghiệp bị hủy hoại bởi những hành vi thiếu trung thực bắt đầu quá trình tự hủy hoại khi họ tự thuyết phục bản thân mình rằng việc phá vỡ một chút quy tắc chẳng có gì nghiêm trọng cả. Khi thuyết phục bản thân mình điều gì đó, hãy đảm bảo rằng điều đó tích cực, có lợi cho bạn và không gây tổn hại cho ai.

Những suy nghĩ và hành động tiêu cực sẽ quay trở lại với người tạo ra chúng, vậy nên hãy suy nghĩ và hành động tích cực. Khi rèn luyện đức tính trung thực và các hành vi đạo đức khác, bạn đã thiết lập một nguồn lực tốt đẹp mà chúng sẽ còn trở lại với bạn rất nhiều lần về sau.

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here