Thomas Jefferson từng nói rằng một người kiên định theo đuổi mục đích của mình có sức mạnh như một tập thể. Nếu bạn quyết tâm theo đuổi mục đích đúng đắn rằng bạn là một người có nhân cách lành mạnh – một người trung thực đáng tin, từ tế và biết quan tâm đến người khác – bạn sẽ không cần phải lo lắng về việc người khác nghĩ gì về bạn.

nếu bạn có nhân cách lành mạnh, bạn sẽ nhận ra rằng thật ra bạn chẳng cần lo lắng về thanh danh của mình

Nếu bạn thật sự biết rằng bạn là người tốt và tử tế, bạn có thể đương đầu với những thách thức trong cuộc sống mà không cần sợ người khác sẽ nghĩ về mình như thế nào.

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here