Đây là ngày thứ 12 trong series: 365 ngày để thành công trên Blog của mình chào năm 2018. Mỗi ngày mình sẽ đưa ra một thông điệp truyền cảm hứng để mình và bạn có thể áp dụng vào cuộc sống hàng ngày để có một cuộc sống tốt đẹp, ý nghĩa hơn,

Chẳng có ai hoàn toàn tốt và cũng chẳng có ai hoàn toàn xấu cả

Con người chúng ta rất phức tạp. Rất nhiều các công trình tôn giáo cũng như các tác phẩm văn học vĩ đại được viết ra dựa trên cuộc đáu tranh không ngừng giữa cái tốt và cái xấu trong mỗi con người. Cuộc đấu tranh này cũng lâu đời như chính lịch sử của loài người vậy. Trong khi chưa nhận ra cuộc đấu tranh trong chính bản thân mình, chúng ta thường nhanh chóng kết tội người khác. Các nhà tâm lý học nói với chúng ta rằng không có người xấu, chỉ có những hành vi xấu mà thôi.

Hãy đặc biết chú trọng vào việc tìm kiếm những điều tốt đẹp trong con người bạn và những người khác nữa. Hãy nuôi dưỡng những nét tính cách tốt và “làm việc”với những tính cách cần cải thiện. Giống như những cái cây trong một khu vườn, những đặc điểm tính cách phát triển tốt và khỏe mạnh là những tính cách được nuôi dưỡng và chăm sóc thường xuyên.

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here